При преминаване на работа в друга фирма задължително ли на лицето се извършва цялостна проверка по сигурността?

Отговор

Ако прекъсването в трудовия стаж е по-малко от 28 календарни  дни, не се извършва такава  проверка.

Отговорен отдел