Кога се провежда обучението по М1 на служители, кандидатстващи за издаване на постоянен пропуск?

Отговор

След приключване на цялостна проверка на миналото.

Отговорен отдел