Полетът ми е закъснял. Имам ли право на финансово обезщетение?

Отговор

Може да имате право на обезщетение в случай, че полетът Ви закъснява и пристигате в крайния пункт от маршрута по билета Ви със закъснение повече от 3 часа. В някои случаи въздушният превозвач може да бъде освободен от задължението за плащане на допълнително обезщетение.