Как да кандидатствам за административна услуга, извършвана от отдел ЛГ на ГВС?

Отговор

Процедурите, касаещи административни услуги, извършвани от отдел ЛГ на ГВС, са подробно описани в „Наръчник на Инспектора - част Летателна Годност”, публикуван в секция „Летателна Годност“, раздел „Нормативни актове“.

Отговорен отдел