Трябва ли да регистрирам своя дрон?

Отговор

Освен ако не са сертифицирани, безпилотните летателни системи (БЛС), или още известни като дронове, не трябва да бъдат регистрирани. Но Вие като оператор/собственик на БЛС трябва да се регистрирате. Регистрацията се извършва в държавата членка на ЕС, в която пребивавате, като за България това се прави на https://drones.caa.bg.

Регистрацията е еднократна, независимо от това с колко дронове ще оперирате в неограничена или специфична категория.

Не е необходимо да се регистрирате, ако Вашата БЛС:

1. тежи по-малко от 250 g и няма камера или друг сензор, способен да улавя лични данни; или

2. е детска играчка (това означава, че нейната документация показва, че отговаря на Директива 2009/48/EC за детските играчки), независимо че е с камера или друг сензор и тежи по-малко от 250 g.

Дронът е сертифициран  когато има удостоверение за летателна годност, издадено от ГД ГВА. В този случай се изисква регистрация. Сертифициран дрон е необходим само когато рискът от операцията го изисква. Сертифициране на БЛС не е необходимо за експлоатация в неограничена категория.

Отговорен отдел