Какво се случва, след като се регистрирам?

Отговор

След като се регистрирате  получавате „уникален регистрационен номер на оператор на БЛС“, с който трябва да бъдат маркирани всички дронове, които притежавате, включително и частно сглобените.

Отговорен отдел