Кой е оператор на БЛС?

Отговор

Оператор на БЛС е всяко физическо или юридическо лице, което притежава БЛС или го наема. Можете да бъдете както оператор на БЛС, така и дистанционно управляващ пилот, ако сте и човекът, който действително управлява БЛС. Можете да сте дистанционно управляващ пилот, без да сте оператор на БЛС, ако например сте пилот, работещ за компания, която предоставя услуги с БЛС. В този случай компанията е операторът на БЛС, а вие сте дистанционно управляващият пилот.

Ако сте си купили БЛС, за да я управлявате в свободното си време, вие сте едновременно оператор на БЛС и дистанционно управляващ пилот.

Ако сте купили БЛС, която да подарите, човекът, който ще получи подаръка и след това ще лети с него, ще бъде както операторът на БЛС, така и дистанционно управляващият пилот.

Отговорен отдел