Кога дронът се счита за играчка?

Отговор

Дронът се счита за играчка когато може да се използва от дете. По-точно, продуктите, проектирани или предназначени, изключително или не, за използване в игра от деца под 14-годишна възраст, следва да се считат за играчки и да отговарят на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките. Съответствието на дрона с тази директива е декларирано в съответната ЕС декларация за съответствие.

Производителите могат ясно да изключат своя продукт от прилагането на директивата за играчките (когато е възможно объркване), като посочат ясно минимална възраст > 13 години на техния продукт (опаковка, ръководство и т.н.) (например; „не е предназначено за употреба от лица под 14 години”).

Отговорен отдел