Колко високо мога да управлявам дрона си?

Отговор

Максималната височина на полета обикновено е 120 m от земната повърхност. Преди полет следва да се провери дали ГД ГВА е определила географска зона с по-ниска долна граница в района, в който летите. Ако трябва да прелитате над препятствие, по-високо от 120 m, имате право да летите до 15 m над височината на препятствието, но само ако има изрично искане от собственика на препятствието. В такъв случай можете да летите на хоризонтално разстояние от 50 m от препятствието.

Когато летите в пресечен терен, височината на дрона над повърхността на земята трябва да бъде в рамките на 120 m от най-близката точка на терена. Това означава, че може да има условия като например върха на хълм, където дори ако държите дрона си на 120 m от страната на хълма, всъщност летите на разстояние по-високо от 120 m спрямо долината. Така че, докато държите дрона си на 120 m от профила на хълма (както е в сивата зона на рисунката по-долу), полетът е законен.

Отговорен отдел