Всички дистанционно управляващи пилоти ли трябва да преминат обучение?

Отговор

Да, като цяло дистанционно управляващите пилоти трябва да преминат обучение, което е пропорционално на категорията, в която ще експлоатират БЛС.

Обучение не се изисква само ако се използват много леки дронове:

1. Ако БЛС има маркировка CE клас 0 (дрон с тегло по-малко от 250 g), трябва да са запознати само с инструкциите на производителя; или

2. БЛС е частно сглобена с тегло по-малко от 250 g.

Всички останали дистанционно управляващи пилоти трябва да преминат необходимото обучение.

Това означава, че за неограничена категория всички дистанционно управляващи пилоти, летящи в подкатегории А1, А2 и А3, трябва:

- да са запознати с ръководството на производителя;

- да са завършили онлайн курс за обучение, предоставен от ГД ГВА ; и

- успешно да са преминали онлайн теоретичен изпит (предоставен в края на онлайн обучението от ГД ГВА), преди да могат да летят с дрона си.

Онлайн обучението и изпитът се извършват на https://x-tesla.caa.bg/home.

След успешно завършване на онлайн теоретичен изпит ГД ГВА издава свидетелство за завършено онлайн обучение, което позволява на дистанционно управляващи пилоти да летят в подкатегории А1 и А3.

Ако дистанционно управляващ пилот възнамерява да оперират в подкатегория А2, в допълнение към горното трябва:

- да завърши практическо самообучение; и

- успешно да е преминал присъствен допълнителен теоретичен изпит, предоставен от ГД ГВА.

След успешно завършване на допълнителния теоретичен изпит ГД ГВА издава свидетелство за компетентност на дистанционно управляващ пилот, което му позволява да лети в подкатегория А2.

Отговорен отдел