Поправителна сертификационна сесия по процедура за оценка на компетентността на лица, извършващи вътрешен контрол на качеството в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване, в периода 21-24.03.2022 г.