Със Заповед № 45-01-125/09.03.2022 г. на Главния директор на ГД ГВА са възстановени правата по издадения оперативен лиценз на „Джет Опс Юръп“ ООД