Заповед обща 45-01-463/09.08.2022 г. Издаване на бюлетин по безопасност на полетите № 3/2022 относно авиационно събитие настъпило на 08.08.2022 г.