Заповед № 45-01-112/21.03.2023 г. за прекратяване временно действието на Одобрение на лизинг № R-83-42/09.09.2022 г. за въздухоплавателно средство с регистрационен знак LZ-PRS

Заповед №
45-01-112/21.03.2023 г.
Дата на публикуване
Юридическо лице/ Физическо лице
Воядж Ер ООД
Приложение Размер
Заповед № 45-01-112/21.03.2023 г. 3.54 MB