Заповед № 45-01-375/23.08.2023 г. за прекратяване на регистрацията на летище Малево, в сила от 11.09.2023 г.