Заповед № 45-01-479/11.10.2023 г., относно прекратяване действието на Обобщен доклад за конвертиране и кредитиране (ОДКК), рев. 4 от 31.05.2013 г.