ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-8/08.01.2024 г. до всички ръководители/управители на летища и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България

Заповед №
45-01-8/08.01.2024 г.
Дата на публикуване
Приложение Размер
Заповед № 45-01-8/08.01.2024 г. 3.58 MB

Заповед № 45-01-8/08.01.2024 г., която изменя Заповед № 45-01-276/23.06.2023 г., която изменя Заповед № 45-01-692/13.12.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-633/16.11.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-527/15.09.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-455/04.08.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-424/27.07.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-360/ 04.07.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-31/14.01.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-419/23.09.2021 г., която изменя Заповед № 45-01-369/19.08.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-319/28.07.2021г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-273/30.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-223/07.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-183/18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация.