Заповед № 45-01-613/22.12.2023 г. за спиране временно правата, произтичащи от регистрация № 16/ 24.02.2022 г. за вертолетно летище „Калиманци“ (LBKA)

Заповед №
45-01-613/22.12.2023 г.
Дата на публикуване
Приложение Размер
Заповед № 45-01-613/22.12.2023 г. 2.72 MB

Заповед № 45-01-613/22.12.2023 г. за спиране временно правата, произтичащи от регистрация № 16/ 24.02.2022 г. за вертолетно летище „Калиманци“ (LBKA) за срок от влизане в законна сила на настоящата заповед до отстраняване на несъответствието, но не повече от 12 месеца, в сила от 17.01.2024 г.