Заповед № 45-01-61/06.02.2024 за преиздаване на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС, поради изгубено свидетелство № BGR.AM-01274-51163