Заповед № 45-01-128/15.03.2024 г. за временно спиране правата на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на въздухоплавателни средства № BG.66.A.01518-11712