Заповед №45-01-597/18.12.2023 г. - спиране за срок от 12 (дванадесет) месеца правата на изпитен езиков център „Бриз Авиейшън“АД, произтичащи от сертификат с №BG/LTB-001, считано от 01.03.2024 г.