Заповед № 45-01-606/21.12.23г. за прекратяване правата по Лиценз № 67-1/24.02.22г., на оператор по наземно обслужване „Клик Авиейшън Нетуърк“ ЕООД за дейността „Наземно администриране и надзор” на летищa София, Пловдив, Варна и Буграс в сила от 10.04.24г.