Застраховане на служителите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА), както и на имущество на ГД ГВА, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 „Застраховане на служителите на ГД ГВА с групова застраховка „Злополука и Заболяване“ и застраховка „Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс“, Обособена позиция № 2 „Застраховане на пътните превозни средства на ГД ГВА със задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Каско“.

Номер в РОП
9096649
Вид
Събиране на оферти с обява
Статус
Отворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на документи
Удължен срок за подаване на документи

Срокът за получаване на оферти е удължен до 12.03.2020 год., 17:30 ч.

 

Отваряне на оферти: 13.03.2020 г., 10:30 ч.