Доставка на консумативи за принтер Magicard Tango 2, за отпечатване на пропуски и идентификационни карти, за нуждите на ГД ГВА - офис Пропуски

Вид
Публични покани до 14.04.2016 г.
Дата на публикуване

Протокол на комисия За получаването, разглеждането и оценката на офертите във връзка с публична покана и в изпълнение на з-д № 45-01-49/28.01.2016г., - "Доставка на консумативи за принтер Magicard Tango 2" за отпечатване на пропуски и ID карти, за нужните на ГД "ГВА"  145630015504320160224114227405.pdf (274.56 KB)


Техническа спецификация  TEHNICHESKA_SPECIFIKACIA_LENTI_2016.doc (249.5 KB)

Договор   dogovor_Lenti.doc (36.5 KB)

Публична покана 1_publ_pokana.pdf (220.67 KB)