Информация за изпълнена ОП с обект "Доставка на течни горива за служебни МПС на ГД "ГВА"

Вид
Обществени поръчки до 14.04.2016 г.
Дата на публикуване

Поръчката е с обект "Доставка на течни горива за служебни МПС на ГД "ГВА" и включва доставки чрез закупуване на течни горива в посочени от изпълнителя бензиностанции на територията на Република България чрез карти за безналично плащане. Доставките са за служебни моторни превозни средства на възложителя info_za_izp_dogovor_gorivo.pdf (227.98 KB)

Плащания  Petrol.xls (29 KB)   till_17.12.2015_Petrol.xls (37.5 KB)