Възлагане на обществена поръчка за доставка на автомобили за нуждите на ГД ГВА

Вид
Публични покани до 14.04.2016 г.
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване

Възлагане на обществена поръчка за доставка на автомобили за нуждите на ГД ГВА с три обособени позиции : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1- Доставка чрез закуп уване на четири броя автомобили тип хечбек, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Доставка чрез наемане без закупуване за срок от 4 години на два броя автомобили тип хечбек и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Доставка чрез наемане без закупуване за срок от 4 години на един брой автомобил тип седан.

Документация:  DOCUMENTATION_avtomobili.doc (490 KB)

Обявление:  Obiavlenie_Avtomobili.pdf (1.38 MB)

Решение:  Reshenie_Avtomobili.pdf (509.41 KB)

 

Отваряне на ценовите оферти 40_00_93.pdf (48.8 KB)