Наръчник ННО

Наръчникът на ННО на доставчици на аеронавигационно обслужване и на организации за обучение на ръководители на полети, изд. 6.5, съдържа в себе си с хипервръзки прикачени всички приложения, вкл. образци на заявления и контролни списъци към процедурите.
Всички процедури са достъпни за ползване след отваряне на Наръчника на стр. 34 и стр. 35, където се намират хипервръзките към тях. След отваряне на файла със съответната процедура, същата може да бъде самостоятелно съхранена и ползвана
За улеснение на потребителите от ДАНО образците на заявления (извън качените в е-портала) и контролните списъци към процедурите са качени по-долу като отделни файлове.

Attachments
Attachment Size
Наръчник ННО 46.34 MB
1. Контролен списък - Допълнение 2 към Процедура 1 - Общи изисквания 85.94 KB
2. Контролен списък - Допълнение 3 към Процедура 1 - ОВД 158.37 KB
3. Контролен списък - Допълнение 4 към Процедура 1 - ЛПИО 148.16 KB
4. Контролен списък - Допълнение 5 към Процедура 1 - МЕТ 174.74 KB
5. Контролен списък - Допълнение 6 към Процедура 1 - АИО 339.78 KB
6. Контролен списък - Допълнение 7 към Процедура 1 - КНО 57.39 KB
7. Контролен списък - Допълнение 8 към Процедура 1 - УПВД 63.82 KB
8. Контролен списък - Допълнение 9 към Процедура 1 - УВП 57 KB
9. Контролен списък - Допълнение 10 към Процедура 1 - FPD 74.26 KB
10. Контролен списък - Допълнение 11 към Процедура 1 - Персонал-ATSEP 63.86 KB
11. Заявление - Приложение 1 към Процедура 4 37.25 KB
12. Контролен списък - Приложение 2 към Процедура 4 197.33 KB
13. Контролен списък - Приложение 3 към Процедура 4 38.38 KB
14. Контролен списък - Приложение 4 към Процедура 4 34.49 KB
15. Образец на декларация - Приложение №2 към Процедура 6 127.34 KB
16. Контролен списък за проверка на DoV - Приложение №3 към Процедура 6 27.66 KB
17. Контролен списък за проверка на TД - Приложение №4 към Процедура 6 20.85 KB
18. Контролен списък за проверка на DoC - Приложение №5 към Процедура 6 21.47 KB
19. Контролен списък за проверка на DSU - Приложение №6 към Процедура 6 22.43 KB
20. Контролна карта ATSEP - Приложение № 2 към Процедура СП - 26.02.2021 г. 19.98 KB
21. Програма за проверка и контролен списък -Допълнение 1 към Процедура 8 62.12 KB
22. Списък - Допълнение 2.2 към Процедура 8. Списък документи, които ННО изисква от ДАНО (фаза Планиране) 140.65 KB
23. Въпросник - Допълнение 2.3 към Процедура 8. Въпросник за попълване от ДАНО (фаза Планиране) 109.81 KB
24. Предварителна оценка на риска-инструмент - Допълнение 2.4 към Процедура 8 46.14 KB
25. Верификация на инвестициите-инструмент - Допълнение 2.5 към Процедура 8 18.05 KB
26. Контролен списък - Приложение 1 към Процедура 9 15.04 KB
27. Контролен списък - Приложение 2 към Процедура 9 15.86 KB
28. Контролен списък - Приложение 3 към Процедура 9 124.99 KB
Заявление за издаване на СИАНО - Допълнение 1 към Процедура 1 23.77 KB
Заявление ОО - Приложение 1 към Процедура 4 33.69 KB