Наръчник ННО

Наръчникът на ННО на доставчици на аеронавигационно обслужване и на организации за обучение на ръководители на полети, изд. 6.6, съдържа в себе си с хипервръзки прикачени всички приложения, вкл. образци на заявления и контролни списъци към процедурите.
Всички процедури са достъпни за ползване след отваряне на Наръчника на стр. 34 и стр. 35, където се намират хипервръзките към тях. След отваряне на файла със съответната процедура, същата може да бъде самостоятелно съхранена и ползвана
За улеснение на потребителите от ДАНО образците на заявления (извън качените в е-портала) и контролните списъци към процедурите са качени по-долу като отделни файлове.

Приложения
Приложение Размер
Наръчник ННО изд. 6.6_07.2022 45.62 MB
1. Заявление - Приложение 1 към Процедура 4 37.25 KB
2. Контролен списък - Приложение 2 към Процедура 4 197.33 KB
3. Контролен списък - Приложение 3 към Процедура 4 38.38 KB
4. Контролен списък - Приложение 4 към Процедура 4 34.49 KB
5. Образец на декларация - Приложение №2 към Процедура 6 127.34 KB
6. Контролен списък за проверка на DoV - Приложение №3 към Процедура 6 27.66 KB
7. Контролен списък за проверка на TД - Приложение №4 към Процедура 6 20.85 KB
8. Контролен списък за проверка на DoC - Приложение №5 към Процедура 6 21.47 KB
9. Контролен списък за проверка на DSU - Приложение №6 към Процедура 6 22.43 KB
10. Контролна карта ATSEP - Приложение № 2 към Процедура СП - 26.02.2021 г. 19.98 KB
11. Програма за проверка и контролен списък -Допълнение 1 към Процедура 8 62.12 KB
12. Списък - Допълнение 2.2 към Процедура 8. Списък документи, които ННО изисква от ДАНО (фаза Планиране) 140.65 KB
13. Въпросник - Допълнение 2.3 към Процедура 8. Въпросник за попълване от ДАНО (фаза Планиране) 109.81 KB
14. Предварителна оценка на риска-инструмент - Допълнение 2.4 към Процедура 8 46.14 KB
15. Верификация на инвестициите-инструмент - Допълнение 2.5 към Процедура 8 18.05 KB
16. Контролен списък - Приложение 1 към Процедура 9 15.04 KB
17. Контролен списък - Приложение 2 към Процедура 9 15.86 KB
18. Контролен списък - Приложение 3 към Процедура 9 124.99 KB
Заявление за издаване на сертификат за доставчик на услуги - Допълнение 1 към Процедура 1 23.92 KB
Заявление ОО - Приложение 1 към Процедура 4 33.69 KB