Въпроси към отдел „Въздушно пространство, търсене и спасяване“

Въпроси към отдел „Въздушно пространство, търсене и спасяване“ относно:

Организиране на авиационно мероприятие

Задължения и отговорности на притежателите на безпилотни въздухоплавателни средства

Заявяване на въздушно пространство за опасни за въздухоплаването дейности

Задължения и отговорности на доставчици на летищно полетно информационно обслужване

Системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия

Други области в обхвата на функционалните задължения на отдела

Можете да прегледате функционалните задължения на отдела.

 

Моля преди да отправите Вашия въпрос да се уверите, че търсената от Вас информация не е налична в сайта на
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на някой от посочените по-долу линкове или
сред получените отговори на вече задаваните въпроси:

ГД ГВА си запазва правото да не дава отговор на въпроси, съдържащи нецензурни изрази и обиди, уронващи престижа на институцията и служителите в нея. Информация, свързана с лични данни, класифицирана информация, или информация, засягаща интересите на трети лица, се предоставя по реда на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за достъп до обществена информация. ГД ГВА си запазва правото да публикува въпросите и отговорите към тях без да публикува друга информация, свързана с данни за потребителите, освен когато това е предвидено в закон.