Въпроси към отдел „Летателна годност на ГВС“

Въпроси към отдел „Летателна годност на ГВС“ относно:

Регистрация и летателна годност на въздухоплавателни средства

Сертифициране на организации съгласно Регламент 1321/2014

Лицензиране на авиационен персонал по Част-66

Сертифициране на организации по национално законодателство

Други области в обхвата на функционалните задължения на отдела

Можете да прегледате функционалните задължения на отдела 

 

Моля преди да отправите Вашия въпрос да се уверите, че търсената от Вас информация не е налична в сайта на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на посочения по-долу линк или сред получените отговори на вече задаваните въпроси:

ГД ГВА си запазва правото да не дава отговор на въпроси, съдържащи нецензурни изрази и обиди, уронващи престижа на институцията и служителите в нея. Информация, свързана с лични данни, класифицирана информация, или информация, засягаща интересите на трети лица, се предоставя по реда на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за достъп до обществена информация. ГД ГВА си запазва правото да публикува въпросите и отговорите към тях без да публикува друга информация, свързана с данни за потребителите, освен когато това е предвидено в закон.