Въпроси към отдел „Авиационна сигурност“

Въпроси към отдел „Авиационна сигурност“ относно:

Даване на статут на оператори и субекти по линия на сигурността и вписване в базата данни на Съюза относно сигурността на веригата за доставки.

Одобряване на програми за сигурност на оператори и субекти на гражданското въздухоплаване.

Сертифициране на служители по авиационна сигурност на оператори и субекти в гражданското въздухоплаване.

Информация относно условия, ред и документи за издаване на пропуски за лица, за ПС (превозни средства), за идентификационна карта

Други области в обхвата на функционалните задължения на отдела

Можете да прегледате функционалните задължения на отдела

 

Моля преди да отправите Вашия въпрос да се уверите, че търсената от Вас информация не е налична в сайта на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“  на посочения по-долу линк или сред получените отговори на вече задаваните въпроси:

ГД ГВА си запазва правото да не дава отговор на въпроси, съдържащи нецензурни изрази и обиди, уронващи престижа на институцията и служителите в нея. Информация, свързана с лични данни, класифицирана информация, или информация, засягаща интересите на трети лица, се предоставя по реда на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за достъп до обществена информация. ГД ГВА си запазва правото да публикува въпросите и отговорите към тях без да публикува друга информация, свързана с данни за потребителите, освен когато това е предвидено в закон.