Въпроси към отдел "Летателна експлоатация и лицензиране на авиационен персонал"

Въпроси към отдел „Летателна експлоатация и лицензиране на авиационен персонал“ относно:

Летателна експлоатация

Авиационен персонал

Одобрени организации за обучение, декларирани организации за обучение, Авиационни учебницентрове

Медицина

Други области в обхвата на функционалните задължения на отдела

Можете да прегледате функционалните задължения на отдела.

Моля преди да отправите Вашия въпрос да се уверите, че търсената от Вас информация не е налична в сайта на
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на някой от посочените по-долу линкове или
сред получените отговори на вече задаваните въпроси:

Авиационни oператори

РАМП инспекции

Въздушни превозвачи

Лицензиране на авиационен персонал и сертифициране на организации за обучение

Медицина

 

ГД ГВА си запазва правото да не дава отговор на въпроси, съдържащи нецензурни изрази и обиди, уронващи престижа на институцията и служителите в нея. Информация, свързана с лични данни, класифицирана информация, или информация, засягаща интересите на трети лица, се предоставя по реда на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за достъп до обществена информация. ГД ГВА си запазва правото да публикува въпросите и отговорите към тях без да публикува друга информация, свързана с данни за потребителите, освен когато това е предвидено в закон.