Обща информация

Главна Дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация (ГД ГВА) е Национален орган по прилагане на следните два Регламента на ЕК:

  • Регламент (ЕК) 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и хората с намалена подвижност, когато пътуват по въздуха.
  • Регламент (ЕК) 261/2004, относно правата на пътниците в случай на отказан достъп на борда, отменяне (анулиране) или дълго закъснение на полет.

Ефективното управление на тези функции изисква от въздушните превозвачи, летищата, туристическите агенции, туроператорите и самите пътници да приемат и спазват определени права и задължения.

Последователност и конфиденциалност

ГД ГВА изпълнява функциите си справедливо и последователно, спазвайки законите и наредбите, съгласно дадените му правомощия.
ГД ГВА приема всяка информация, поверена й по време на нейната работа, като конфиденциална . Тази информация няма да бъде разкривана или използвана, освен ако не го изисква законът.

Информация и съдействие

ГД ГВА се грижи да получите необходимата информация и помощ при обработка на вашето специфично запитване.
ГД ГВА очаква от Вас да предоставяте вярна и точна информация при свързването Ви с администрацията.

Учтивост и уважение

Служителите на ГД ГВА се грижат винаги да бъдете обслужени учтиво и по уважителен начин при всеки Ваш контакт с администрацията.
Съответно ГД ГВА очаква и Вие да бъдете учтиви, отзивчиви и уважителни към нейните служители.

Коректност и честност

Очаквайте ГД ГВА да се отнася коректно и честно към Вас, при контакта Ви с администрацията.
От своя страна ГД ГВА очаква от Вас да контактувате с нас по коректен и честен начин.

Оплаквания, Преразглеждане и Обжалване

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля свържете се с нас:

по имейл на адрес [email protected] и [email protected]
или по пощата на адрес:
Главна Дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
ул. Дякон Игнатий № 9
София 1000

Информация :

Европейската агенция за авиационна безопасност публикува информационен бюлетин за безопасност (SIB), за да информира авиокомпаниите и пътниците за това как безопасно да летят с преносими електронни устройства (ПЕУ). ПЕУ, съдържащи литиеви батерии, като лаптопи, мобилни телефони, таблети, електронни цигари, трябва да се превозват в пътническата кабина, за да се даде възможност на екипажа да реагира бързо в случай на инцидент, свързан с такъв ПЕУ.

Важно е авиокомпаниите да информират своите пътници, че когато е възможно големи ПЕУ трябва да се превозват в пътническата кабина. В случай че това е невъзможно поради техният размер те трябва  да бъдат предадени като регистриран багаж, като:

  • Да бъдат напълно изключени и ефективно защитени от случайно активиране. За да се гарантира, че устройството никога не е включено по време на транспортирането му, всяко приложение, аларма или предварително зададена конфигурация, които могат да го активират, трябва да бъдат деактивирани; 
  • Да бъдат защитени от опасност от случайно повреждане чрез прилагане на подходяща опаковка или корпус, или чрез поставяне в твърда торбичка,  подходящо уплътнена;
  • Да не се носи в същия багаж заедно със запалим материал (например парфюми, аерозоли и др.

Гледайте този видеоклип за повече информация и пътуването е безопасно.

Бюлетинът за безопасност можете да намерите тук.

Повече информация за литиевите батерии.