Право на помощ на летищата

Управителният борд на летището трябва да предоставя необходимата помощ на пътниците с намалена подвижност безплатно, с цел да:

 • информират за тяхното пристигане на летището, ползващи
 • обозначените точки вътре и извън терминала;
 • придвижване от обозначената точка до гишето за регистрация (check-in);
 • да направят регистрацията си и да регистрират багажа си;
 • да се придвижат от гишето за регистрация (чекиране) до въздухоплавателното средство, след преминаване през имиграционите, митническите процедури и процедурите по сигурността;
 • да се качат на борда на въздухоплавателното средство с помощта на лифтове, инвалидни колички или друга помощ, ако е необходимо;
 • да се придвижат от вратата на въздухоплавателното средство до своите места и обратно;
 • да качат ръчния си багаж на борда и да го получат, като инвалидни колички или друго оборудване
 • да се придвижат от въздухоплавателното средство до залата за получаване на багаж и да го получат след като преминат имиграционните и митнически процедури;
 • да се придвижат от залата за получаване на багаж до обозначено място
 • да стигнат до свързващия полет при транзит, след оказана помощ и на земя и във въздуха, вътре и между терминалите, при необходимост и в зависимост от нуждите им; да се придвижат и използват тоалетната, ако е необходимо
 • да получат помощ на летището, след подадена молба, посредством асистент за оказване на помощ при качване и слизане от въздухоплавателното средство
 • да получат, след предварително уведомление 48 ч. преди полета, помощ за наземно обслужване за всички устройства необходими за придвижване на пътника;
 • да получат помощ за наземно обслужване за одобрените кучета-водачи, когато се налага
 • да могат да получат достъп до информацията за полетите

Информация за връзка с органите, носещи отговорност за приемане и предаване съобщенията за осигуряване на помощ на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания по въздух: Списък на други национални изпълнителни органи

Когато се нуждаете от оказване на помощ на летището имайте в предвид следното:

За да бъде гарантирано оказване на съответната помощ е важно да уведомите въздушния превозвач или туроператора навреме, препоръчително е да бъде, когато се прави резервацията, но в краен случай може и да бъде не по-късно от 48 часа преди началото на полета. 

Пътниците не плащат такси за оказване на помощ, тези разходи се разделят между въздушните превозвачи пропорционално въз основа на броя на техните пътници.

Въздушният превозвач не оказва помощ лично на пътника при хранене и прием на медикаменти по време на полета. В случай, че имате нужда от такава помощ, въздушния превозвач може да изиска от Вас да имате придружител, който да бъде с Вас по време на полета.

На страниците на въздушните превозвачи също можете да намерите информация относно предоставянето на помощ и други специални услуги.

Европейската Комисия създаде видео версия относно оказването на помощ (достъпна и на български език):

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/videos/transport/2008_06_prm_en.htm