Подаване на жалба

В случай, че пътник с намалена подвижност или с увреждания счете, че правата му са нарушени то той има право да подаде жалба към управителния борд на летището или към въздушния превозвач, в зависимост от случая.

Ако предоставения отговор не е удовлетворителен за пътника то той може да изпрати своята жалба към съответния национален орган по прилагане на Регламент 1107/2006 в съответната държава-членка, където е настъпило събитието. Списък на националните органи в Европейския съюз може да намерите тук.

Когато подавате жалбата си към българската администрация, ще сме Ви благодарни, ако попълните "Формуляр за оплакване относно правата на хората с увреждания и хората с намалена подвижност" .  Моля, приложете и копия от Вашата кореспонденция с въздушния превозвач или летището, а също така и всяка  друга информация, имаща отношение към случая.

Вие можете да изпратите Вашата жалба до ГД ГВА по:

e-mail: [email protected]

по пощата на следния адрес:

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация", Министерство на транспорта и съобщенията,

Ул."Дякон Игнатий",

София 1000

България

факс: +359 2 980 5337

Оплакванията могат да бъдат изпратени в писмен вид, на брайлова азбука или аудио запис.

В случай, че имате необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на телефон: + 359 2 937 1071