Оперативни контакти "Индивидуални пътнически асистенти"

Информация за връзка с органите, носещи отговорност за приемане и предаване съобщенията за осигуряване на помощ на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания по въздух:

Правната рамка, регламентираща правата на хората с увреждания и хората с ограничена мобилност при пътуване по въздуха, е Регулация 1107/2006 на ЕК, която влезе в сила от 26 юли 2008 г.

Съгласно чл. 6 (2) от този Регламент туроператорите и туристическите агенти са задължени да изпращат съобщения за обезпечаване на помощ за тези лица до ръководните органи на съответните летища.

Националният орган за България, отговорен за контрола по изпълнението на изискванията на Рег. 1107/2006 на Европейската Комисия -  ГД ГВА, разполага със следната информация за определените от летищните оператори органи и лица за контакт:

 

Летище София

Ръководител отдел „Индивидуални пътнически асистенти“
тел. +359 2 937 2175, работно време 08.30 – 17.00ч.,
e-mail: [email protected]
 
Дежурен супервайзор от отдел „Индивидуални пътнически асистенти“
e-mail: [email protected]
моб. тел. +359 885 840 150, възможност за връзка 24 часа.

 

Летище Пловдив

Служба "Пътнически превози"
Тел:  00359 32 601 127
Fax:  00359 32 601 126

 

Летище Варна

Отдел: „Пътническо обслужване и карго“
Телефон: +359 52 573 440
Е- mail: [email protected]

 

Летище Бургас

Отдел: „Пътническо обслужване“
Телефон: +359 56 870 248
Е- mail: [email protected]

 

ГД ГВА е готова да сътрудничи на всички нива за осигуряване на равни възможности за въздушен транспорт на хората с увреждания и хората с ограничена мобилност.