Полезни съвети преди полет

  • Максималният брой на пътниците с намалена подвижност, които могат да бъдат качени на един и същ полет съгласно изискванията на правилата за безопасност зависи от различни фактори, като тип на въздухоплавателното средство и неговата конфигурация, вида и нивото на ограничена мобилност на пътниците с намалена подвижност, които са заявили качване на борда, както и от броя на нормално придвижващите се лица. Препоръчително е да бъде поискано оказване на помощ още при закупуването на билета.
  • Необходимо е да дадете точна информация на въздушния превозвач относно Вашите нужди, за да може да Ви бъде оказана съответната помощ.
  • Уверете се, че кода идентифициращ типа помощ изписан на пътния документ действително отговаря на заявеното от Вас по време на резервирането й.
  • Не е възможно качването на инвалидната количка вътре в салона, необходимо е тя да бъде качена в багажното отделение на самолета. Има ограничения и по отношение на инвалидните колички захранвани от батерии. Количките, които могат да бъдат допуснати за превоз в багажното отделение следва да са оборудвани с батерии, които не са течни, батериите следва да са прикрепени стабилно към количката и трябва да са изключени и обезопасени от контакт. Ако оборудването Ви е от такъв тип и желаете да пътувате с него е необходимо да се свържете с въздушния превозвач, преди да направите резервация , за да получите необходимото Ви разрешение.