Антикорупционен план

за изпълнение в Министерството на транспорта и съобщенията и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на транспорта и съобщенията

Антикорупционен план - 2023 г.

Антикорупционен план - 2022 г.

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план – януари – юни 2022 г.

Годишен отчет за изпълнението на Антикуропционен план - 2022 г.

Антикорупционен план -2021 г. 

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план -2020 г.

Антикорупционен план за 2020 г.

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план - 2019 г.

Антикорупционен план за 2019 г.

Антикорупционен план - 2018 г.

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план - 2018 г.

 

Информация във връзка с прилагането на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество  (ЗПКОНПИ) в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна организация“:

 

 

 

Регистър на съставените АУАН

 

Влезли в сила решения за установяване на конфликт на интереси