Регистър на БВЛ

  РЕГИСТЪР на БВЛ
съгласно НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата (Наредба № 20), обн. ДВ, бр. 62 от 21.07.2023 г.
Наименование Собственик/ползвател Географски координати Дата на регистрация Дата на прекратяване на регистрацията/
причини за прекратяване
1  БВЛ "Уни Хоспитал" Име: "МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ" ООД
ЕИК: 112520604
МОЛ: д-р Явор Дренски
42°13'32.379'' N  23°59'26.213'' E 13.11.2023 г