Регистър на Болничните Вертолетни Летища (БВЛ)

  РЕГИСТЪР на БВЛ
съгласно НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата (Наредба № 20), обн. ДВ, бр. 62 от 21.07.2023 г.
Наименование Собственик/ползвател Географски координати Дата на регистрация Дата на прекратяване на регистрацията/
причини за прекратяване
1  БВЛ "Уни Хоспитал" Име: "МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ" ООД
ЕИК: 112520604                                                               МОЛ: д-р Явор Дренски
42°29'35.03'' N 24°11'06.05'' E 13.11.2023 г  
2 БВЛ " СВЕТА АННА" Име: "УМБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ" ООД
ЕИК: 130367715                                                               МОЛ: д-р Славчо Близнаков
42°39'35.433'' N  23°22'24.381'' E 19.01.2024 г.  
3 БВЛ " ЛОЗЕНЕЦ" Име: УМБАЛ "ЛОЗЕНЕЦ" ЕАД
ЕИК: 205967328                                                               МОЛ: д-р Христо Стоянов
42°39'46.785'' N  23°18'41.346'' E 30.01.2024 г.  
4 БВЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" Име: УМБАЛ "Света Екатерина" - София ЕАД
ЕИК: 831605845                                                               МОЛ: проф. д-р Димитър Петков, дмн
42°41'05.678'' N  23°18'40.244'' E 02.02.2024 г.  
5 БВЛ "УМБАЛ КАНЕВ" Име: Община Русе АД
ЕИК: 000530632                                                               МОЛ: Пенчо Пламенов Милков
43°51'33.622'' N  25°57'33.791'' E 01.03.2024 г.  
6 БВЛ "МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов - В. Търново" Име: МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД В. Търново
ЕИК: 104510514                                                               МОЛ: д-р Даниел Илиев
43°04'35.413'' N  25°36'49.179'' E 11.04.2024 г.  
7 БВЛ "ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА" Име: Агенция "Пътна инфраструктура"
ЕИК: 000695089                                                               МОЛ: инж. Йордан Вълчев
41°55'48.697'' N  23°06'19.572'' E 14.05.2024 г.