Жалби и решения във връзка с прилагането на Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно летищните такси

Жалби, получени относно размера на летищните такси на летище София - прикачени документи

Приложение Размер
Окончателно решение за такса "пътници" на "Летище София" за 2018г. 2.46 MB
Решение № 40-02-479/10.12.2021 г. за определяне на такса "пътници" на "Летище София" за 2017 г. 2.23 MB
Решение № 40-02-218/13.05.2021 г. за определяне на размерите на летищните такси на "Летище София" за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. 4.46 MB
Временно решение № 40-01-1009/11.12.2020 1.01 MB
Приложение към временно решение № 40-01-1009/11.12.2020 1.36 MB
Решение за допустимост на жалба от Ryanair Designated Activity Company № 51-00-279 676.04 KB
Решение за допустимост на жалба № 51-00-278/13.11.2020 г. на «Уиз Еър Унгария» 478.93 KB
Решение за допустимост на жалба от „България Ер“ АД - № 51-00-276/13.11.2020 г. 578.75 KB
Жалба от Ryanair Designated Activity Company относно решение за определяне размера на летищните такси на летище София,постъпила на 13.11.2020 г. 322.43 KB
Жалба от WizzAir Hungary Ltd. относно решение за определяне размера на летищните такси на летище София, постъпила на 13.11.2020 г. 674.61 KB
Жалба от "България Ер" АД относно решение за определяне размера на летищните такси на летище София, постъпила на 13.11.2020г. 197.68 KB
Решение на главния директор на ГД ГВА, издадено на основание чл. 16д, чл. 122, ал. 2 и чл. 122р, ал. 1, ал. 3, т. 3 и ал. 4 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), във връзка с жалба на „България Ер“ АД с вх. № 51-00-152/09.11.2016 г. и жалба на „Уиз Еър Унгария“ Кфт с вх. № 51-00-159/14.11.2016 г., във връзка с Решение № 8399/21.06.2018 г. на Върховен административен съд 3.24 MB
Заповед във връзка със Съдебно решение № 8399/21.06.2018 г. на Върховен административен съд по адм. дело 3667/2018 г. по описа на ВАС и Решение № 281/11.01.2018 г. по адм.д.№7377/2017 г.на 30 с-в на АССГ 1.68 MB
Решение 45-00-39/21.03.18 - жалба от Wizz Air Hungary Kft 344.82 KB
Решение - Потвърждавам на основание чл. 122л, ал. 3 от ЗГВ в обжалваната му част Решение № 3-599/30.10.2017г. на изпълнителния директор на "Летище София" ЕАД, издадено на основание чл. 122к, ал. 1 от ЗГВ 190.47 KB
Жалба от Wizz Air, получена на 14.11.2017 г. 2.43 MB
Решение за допълнение на Решение 40-02-288 от 09.06.2017 г. 1.02 MB
Решение - На основание чл. 16д, чл.122, ал.2 и чл. 122р, ал.1, ал. 2, ал. 3, т. 3 и ал. 4 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), във връзка с жалба 2.36 MB
28.12.2016г- Решение 1.18 MB
Жалба от Wizz Air Hungary Kft , получена на 14.11.2016г в ГД ГВА 1.71 MB
Жалба от България Ер АД , получена на 9.11.2016г в ГД ГВА 2.07 MB
Решение по чл.122Р от ЗГВ 12.03.2016 189.47 KB
Временно решение 28.12.2015 137.93 KB
Жалба от България Ер АД , получена на 12.11.2015г в ГД ГВА против Решение № 544/29.10.2015г на изпълнителния директор на Летище София ЕАД за определяне размера на летищните такси на летище София за периода 01.01.2016 - 31.12.2016г 5.26 MB
Жалби, получени на 13.05.2013г в ГД ГВА, относно размера на летищните такси на летище София от "България Ер" 3.05 MB
Жалби, получени на 13.05.2013г в ГД ГВА, относно размера на летищните такси на летище София от "АОС" 2.08 MB
Решение по допустимост за разглеждане на жалба с вх. № 40-01-391 на България ер и недопустимост на жалба с вх. № 51-00-54 от АОС - Комитет на оперириращите авиокомпании 369.89 KB
Решение: Прекратява се производството по спора по жалбата на "България Ер" АД с наш вх. № 40-01-391/13.05.2013г. срещу Решение № 255/26.04.2013г. на "Летище София" ЕАД. 410.99 KB
Жалба от WizzAir -14.11.2017 2.43 MB