Мога ли да летя с дрона си където искам?

Отговор

ГД ГВА е публикувала географските зони на БЛС, които са области, в които БЛС не могат да летят, могат да летят само при определени условия или където е необходимо разрешение за полет. Затова е важно да се провери преди полет къде може или не може да се управлява БЛС. Тези географски зони се прилагат за всички категории за експлоатация.

Информация за публикувани географски зони на БЛС може да се намери на https://www.caa.bg/bg/category/633/7062.

Отговорен отдел