Applications

Attachments
Attachment Size
Списък на необходимите документи при подаване на официално заявление пред ГД ГВА от кандидат за авиационен оператор 31.76 KB
Необходими документи за издаване на оперативен лиценз 53.56 KB
SPO 01.00 Заявление за Разрешително /рискови специализирани операции/ 332 KB
SPO 01.01 Приложение № 1 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията) 341 KB
SPO 01.02 Приложение № 2 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията) 246 KB
SPO 01.03 Приложение № 3 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията) 295 KB
SPO 01.04 Приложение № 4 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията) 240 KB
SPO 01.05 Приложение № 5 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията) 241.5 KB
SPO 01.06 Приложение № 6 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията) 350 KB
OPS 11.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за Оперативна база одобрение 152 KB
OPS 12.00 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕВИЗИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА 133.5 KB
OPS 13.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за MEL одобрение 153.5 KB
01.00 Заявление за САО 238.5 KB
01.01 Приложение 1 към заявление 259 KB
01.02 Приложение 2 към заявление 107.5 KB
01.03 Приложение 3 към заявление 142 KB
01.04 Приложение 4 към заявление 164 KB
01.05 Приложение 5 към заявление 111 KB
01.06 Приложение 6 към заявление 635 KB
01.07 Приложение 7 към заявление 748 KB
01.08 Приложение 8 към заявление 215 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 OPS 02.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за RVSM одобрение 238.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 OPS 03.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за PBN одобрение 182.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 04.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ETOPS одобрение 235.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 15 00 ЗАЯВЛЕНИЕ за FSTD одобрение 297.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 OPS 05.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за LVO одобрение 241 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 OPS 06.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за MNPS одобрение 230 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 OPS 07.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за DG одобрение 149 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 OPS 08.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за NVIS одобрение 213.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 OPS 09.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HHO одобрение 220 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 OPS 10.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HEMS одобрение 213.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 OPS 14.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за EFB одобрение 266.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 OPS 16.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за SET_IMC одобрение 206.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 12а OPS 20.00 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ FRMS 180.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 17.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за STEEP APPROACH 195 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 18.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за Short Landing одобрение 234 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 OPS 19.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ISA одобрение 245.5 KB