Заявления

Заявления за специализирани операции оператори

Приложения
Приложение Размер
Списък на необходимите документи при подаване на официално заявление пред ГД ГВА от кандидат за авиационен оператор 31.76 KB
Необходими документи за издаване на оперативен лиценз 226.65 KB
SPO 01.00 Заявление за Разрешително /рискови специализирани операции/ 91.49 KB
SPO 01.01 Приложение № 1 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията) 86.96 KB
SPO 01.02 Приложение № 2 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията) 73.57 KB
SPO 01.03 Приложение № 3 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията) 80.69 KB
SPO 01.04 Приложение № 4 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията) 77.56 KB
SPO 01.05 Приложение № 5 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията) 73.02 KB
SPO 01.06 Приложение № 6 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията) 200.04 KB
OPS 11.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за Оперативна база одобрение 101.94 KB
OPS 12.00 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕВИЗИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА 83.01 KB
OPS 13.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за MEL одобрение 99.59 KB
01.00 Заявление за САО 121.38 KB
01.01 Приложение 1 към заявление 129 KB
01.02 Приложение 2 към заявление 73.1 KB
01.03 Приложение 3 към заявление 72.86 KB
01.04 Приложение 4 към заявление 109.2 KB
01.05 Приложение 5 към заявление 70.1 KB
01.06 Приложение 6 към заявление 119.42 KB
01.07 Приложение 7 към заявление 748 KB
01.08 Приложение 8 към заявление 202.91 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 OPS 02.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за RVSM одобрение 148.92 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 OPS 03.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за PBN одобрение 121.38 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 04.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ETOPS одобрение 140.57 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 15 00 ЗАЯВЛЕНИЕ за FSTD одобрение 134.42 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 OPS 05.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за LVO одобрение 151.7 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 OPS 06.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за MNPS одобрение 141.6 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 OPS 07.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за DG одобрение 102.82 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 OPS 08.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за NVIS одобрение 139.01 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 OPS 09.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HHO одобрение 139.81 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 OPS 10.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HEMS одобрение 135.6 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 OPS 14.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за EFB одобрение 151.71 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 OPS 16.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за SET_IMC одобрение 124.1 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 12а OPS 20.00 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ FRMS 101.58 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 17.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за STEEP APPROACH 112.68 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 18.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за Short Landing одобрение 146.21 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 OPS 19.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ISA одобрение 147.21 KB