Заповеди

Наименование Заповед № Касаеща юридическо лице/ физическо лице Дата на издаване
Заповед № 45-01-606/21.12.23г. за прекратяване правата по Лиценз № 67-1/24.02.22г., на оператор по наземно обслужване „Клик Авиейшън Нетуърк“ ЕООД за дейността „Наземно администриране и надзор” на летищa София, Пловдив, Варна и Буграс в сила от 10.04.24г. № 45-01-606/21.12.2023 г.
Заповед № 45-01-154/02.04.2024 г. за провеждане на теоретични изпити в ГД ГВА 45-01-154/02.04.2024 г.
Заповед № 45-01-128/15.03.2024 г. за временно спиране правата на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на въздухоплавателни средства № BG.66.A.01518-11712 45-01-128/15.03.2024 г.
Заповед №45-01-597/18.12.2023 г. - спиране за срок от 12 (дванадесет) месеца правата на изпитен езиков център „Бриз Авиейшън“АД, произтичащи от сертификат с №BG/LTB-001, считано от 01.03.2024 г. Заповед №45-01-597/18.12.2023 г.
Заповед № 45-01-51/01.02.2024 г. за прекратяване правата по Лиценз № 62-1/24.02.2022 г., на оператор по наземно обслужване „Експерт Куолити Еър Карго Сървисис ЕООД“ за дейността „Наземно администриране и надзор” на летище София., в сила от 14.02.2024 г. 45-01-51/01.02.2024 г.
Заповед № 45-01-76/12.02.2024 г., относно изменение и допълнение на Заповед № 45-01-479/11.10.2023 г. 45-01-76/12.02.2024 г.
Заповед № 45-01-61/06.02.2024 за преиздаване на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС, поради изгубено свидетелство № BGR.AM-01274-51163 5-01-61/06.02.2024 г.
Заповед № 45-01-35/24.01.2024 г. за отнемане на оперативен лиценз за въздушен превозвач от Общността „Воядж Ер“ ООД с регистрационен № BG 1008–38 45-01-35/24.01.2024 г. „Воядж Ер“ ООД
Заповед № 45-01-613/22.12.2023 г. за спиране временно правата, произтичащи от регистрация № 16/ 24.02.2022 г. за вертолетно летище „Калиманци“ (LBKA)

Заповед № 45-01-613/22.12.2023 г. за спиране временно правата, произтичащи от регистрация № 16/ 24.02.2022 г. за вертолетно летище „Калиманци“ (LBKA) за срок от влизане в законна сила на настоящата заповед до отстраняване на несъответствието, но не повече от 12 месеца, в сила от 17.01.2024 г.

 

45-01-613/22.12.2023 г.
Заповед № 45-01-15/10.01.2024 г. за отнемане на оперативен лиценз за въздушен превозвач от Общността „Холидей Юръп“ ООД с регистрационен № BG 1008–37 45-01-15/10.01.2024 г. „Холидей Юръп“ ООД
ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-8/08.01.2024 г. до всички ръководители/управители на летища и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България

Заповед № 45-01-8/08.01.2024 г., която изменя Заповед № 45-01-276/23.06.2023 г., която изменя Заповед № 45-01-692/13.12.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-633/16.11.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-527/15.09.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-455/04.08.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-424/27.07.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-360/ 04.07.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-31/14.01.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-419/23.09.2021 г., която изменя Заповед № 45-01-369/19.08.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-319/28.07.2021г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-273/30.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-223/07.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-183/18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация.

45-01-8/08.01.2024 г.
Заповед № 45-01-585/04.12.2023 г. за отнемане правата по Лиценз № 17-8/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване „МТА“ ЕООД за дейността „Техническо обслужване на въздухоплавателни средства” на летище Варна и летище Бургас, в сила от 08.01.2024 г. 45-01-585/04.12.2023 г. „МТА“ ЕООД
Заповед № 45-01-590/08.12.2023 г. за отнемане правата по Лиценз № 36-9/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване „Булербейс“ ЕООД за дейността „Полетни операции и администриране на екипажите” на летища:София,Пловдив,Варна,Бургас, в сила от 28.12.23 45-01-590/08.12.2023 г. „Булербейс“ ЕООД
Заповед № 45-01-479/11.10.2023 г., относно прекратяване действието на Обобщен доклад за конвертиране и кредитиране (ОДКК), рев. 4 от 31.05.2013 г. 45-01-479/11.10.2023 г.
Заповед № 45-01-465/05.10.2023 г. за приложимите езици за целите на контролната дейност на ГД ГВА 45-01-465/05.10.2023 г.
Заповед № 45-01-375/23.08.2023 г. за прекратяване на регистрацията на летище Малево, в сила от 11.09.2023 г. 45-01-375/23.08.2023 г. "АВИОТЕХ" ООД
Заповед № 45-01-326/21.07.2023 г. за отнемане правата по Лиценз № 56-1/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване „Туристическа агенция Солвекс“ ЕООД за дейността „Наземно администриране и надзор” на летище Бургас, летище Варна и летище Пловдив 45-01-326/21.07.2023 г. Солвекс ЕООД
Заповед № 45-01-296/05.07.2023 г. за отнемане правата по Лиценз № 8-8/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване „ГЛОУБЪЛ МЕЙНТЕНЪНС“ ООД за дейността „Техническо обслужване на въздухоплавателни средства” на летище Бургас, в сила от 21.07.2023 г. 45-01-296/05.07.2023 г. „ГЛОУБЪЛ МЕЙНТЕНЪНС“ ООД
Заповед № 45-01-309/12.07.2023 г., относно прекратяване действието на Одобрение на лизинг № R-83-42/09.09.2022 г. 45-01-309/12.07.2023 г. "Воядж Ер" ООД
Заповед № 45-01-244/08.06.2023 г. за отнемане правата по Лиценз № 68-1/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване „САН-ТРЕЙД“ ООД за дейността „Наземно администриране и надзор” на летище Бургас, в сила от 27.06.2023 г. 45-01-244/08.06.2023 г. „САН-ТРЕЙД“ ООД