Заповеди

Наименование Заповед № Касаеща юридическо лице/ физическо лице Дата на издаване
ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-633/16.11.2022 г. До всички ръководители/управители на летища и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България 45-01-633/16.11.2022 г.
Заповед обща № 45-01-611/07.11.2022г. Временно спирам правата по Лиценз № 36-9/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване „Булербейс“ ЕООД за дейността „Полетни операции и администриране на екипажите“ на летище Пловдив и летище Бургас 45-01-611/07.11.2022г „Булербейс“ ЕООД
Заповед обща № 45-10-605/02.11.2022г. Временно спирам правата по Лиценз № 67-1/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване „Клик Авиейшън Нетуърк“ ЕООД за дейността „Наземно администриране и надзор“ на летище Варна, Бургас, София и Пловдив 45-10-605/02.11.2022г „Клик Авиейшън Нетуърк“ ЕООД
Заповед обща № 45-01-602/31.10.2022 г. Временно спирам правата по Лиценз № 17-8/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване „МТА" ЕООД за дейността „Техническо обслужване на въздухоплавателни средства“ на летище Варна и летище Бургас. 45-01-602/31.10.2022 г. „МТА" ЕООД
Заповед № 45-01-584/20.10.2022 г. за възстановяване на права по оперативен лиценз на въздушен превозвач от Общността № BG 1008-37, издаден на „Холидей Юръп“ ООД 45-01-584/20.10.2022 г. „Холидей Юръп“ ООД
ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-527/ 15.09.2022 г. До всички ръководители/управители на летища и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България 45-01-527/ 15.09.2022 г.
Заповед обща 45-01-463/09.08.2022 г. Издаване на бюлетин по безопасност на полетите № 3/2022 относно авиационно събитие настъпило на 08.08.2022 г. 45-01-463
Заповед № 45-01-455/04.08.2022 г. До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България 45-01-455/04.08.2022 г.
Заповед обща 45-01-283/03.06.2022 г. Временно спиране правата по Лиценз № 68-1/ 24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване "САН-ТРЕЙД" ООД за дейността "Наземно администриране и надзор" на летище Бургас, за период от 12месеца, считано от 01.08.2022г 45-01-283
ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-424/27.07.2022 г. До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България 45-01-424/27.07.2022 г.
ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-360/ 04.07.2022 г. До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България 45-01-360/ 04.07.2022 г.
Заповед обща 45-01-380/11.07.2022 г. Временно спиране правата по Лиценз № 56-1/ 24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване "Туристическа агенция Солвекс" ЕООД 45-01-380/ 11.07.2022 г.
Отнемане оперативен лиценз за въздушен превозвач на Общността, с регистационен № BG 1008-15, притежаван от "Джет Опс Юръп" ООД 45-01-271 „Джет Опс Юръп“ ООД
Заповед- обща 45-01-280/ 03.06.2022 г. Прекратяване на правата по регистрация № 24/24.02.2022 г. на "САВИК-ВАРНА" ЕООД за хеликоптерно летище 'Венелин' 45-01-280
Със Заповед № 45-01-125/09.03.2022 г. на Главния директор на ГД ГВА са възстановени правата по издадения оперативен лиценз на „Джет Опс Юръп“ ООД 45-01-125/09.03.2022 „Джет Опс Юръп“ ООД
Поправителна сертификационна сесия по процедура за оценка на компетентността на лица, извършващи вътрешен контрол на качеството в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване, в периода 21-24.03.2022 г. 45-01-118/07.03.2022г.
До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България 45-01-31/14.01.2022 г.
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00894-51624 № 45-01-18/10.01.2022 г MILOS JUGOVIC
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.01016-51563 45-01-7/06.01.2022 г. NIKOLA BUGARCIC
Заповед № 45-01-556/21.11.2021 г. за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-15, притежаван от „Джет Опс Юръп“ ООД 45-01-556/22.11.2021 „Джет Опс Юръп“ ООД