Вие сте тук

Заповеди

Наименование Заповед № Касаеща юридическо лице/ физическо лице Дата на издаване
Заповед № 45-01-385/26.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00243-51311 45-01-385/26.08.2021 г. ISMAIL KALKAVAN 26.08.2021
Заповед № 45-01-384/26.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.01005-51681 45-01-384/26.08.2021 г. KIRILL KOROVIN 26.08.2021
Заповед № 45-01-383/26.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00177-51325 45-01-383/26.08.2021 г. MURAT TABAK 26.08.2021
Заповед № 45-01-368/18.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00562-51434 45-01-368/18.08.2021 г. MILAN MIJUSHKOVIKJ 18.08.2021
Заповед № 45-01-370/20.08.2021 г. за прекратяване правата произтичащи от лиценз № 14-1/12.05.2014г. № 45-01-370/20.08.2021 Голд еър авиейшън 26.08.2021
Заповед № 45-01-356/11.08.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00573-51430 45-01-356/11.08.2021 г. EYUP GURKAN KARAKOCEK 11.08.2021
Заповед № 45-01-224/07.06.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00902-51633 Заповед № 45-01-224/07.06.2021 г. GORAN RAKOVIC 07.06.2021
Заповед № 45-01-341/06.08.2021 г. за прекратяване правата, произтичащи от Лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника с реф. № на одобрение BG.CAA.5013 на „Пловдив Ер Сървис“ ЕООД 45-01-341/06.08.2021 г. „Пловдив Ер Сървис“ ЕООД 06.08.2021
Заповед № 45-01-369/19.08.2021 г. 45-01-369/19.08.2021 г. 19.08.2021
Заповед № 45-01-320/29.07.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.01071-51741 № 45-01-320/29.07.2021 г. GOCE MITEV 29.07.2021
Заповед № 45-01-338/04.08.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00979-51653 45-01-338/04.08.2021 г. DEJAN MILOJEVIC 04.08.2021
Заповед № 45-01-337/04.08.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00830-51597 45-01-337/04.08.2021 г. NEBOJSA STEVANOVIC 04.08.2021
Заповед № 45-01-326/02.08.2021 г. 45-01-326/02.08.2021 г. Карина Русе 02.08.2021
Заповед № 45-01-317/28.07.2021 г. 45-01-317/28.07.2021 г. Синерджия ООД 28.07.2021
Заповеди с рег.№ 45-01-319/28.07.2021 г, № 45 - 01 - 273/30.06.2021 г. №45-01-223 от 07.06.2021 г. и №45-01-183 от 18.05.21 г. Заповед № 45-01-319/28.07.2021 г 28.07.2021
Заповед № 45-01-290/14.07.2021 г № 45-01-290/14.07.2021 г ВОЯДЖ ЕР 14.07.2021
Главният директор на ГД ГВА се произнесе с Решение № 40-02-218/13.05.2021 г. за определяне на размерите на летищните такси на Летище София за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. 40-02-218/13.05.2021г. "Летище София" ЕАД 13.05.2021
Заповед № 45-01-11/15.01.2021 г. за отнемане на оперативен лиценз № BG 1008-24 на въздушен превозвач на Общността, притежаван от “Авио Браво” ЕООД № 45-01-11/15.01.2021 г. “Авио Браво” ЕООД 15.01.2021
Заповед № 45-01-666/20.12.2020 за отнемане на правата произтичащи от Свидетелство за авиационен оператор за търговски въздушен превоз № 49 на „Брайт Флайт“ ООД. 45-01-666/20.12.2020 г. „Брайт Флайт“ ООД 20.12.2020
Заповед № 45-01-455/02.10.2020 г. за временно спиране на действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с № № BG 1008 - 24 на "Авио Браво" ЕООД 45-01-455/02.10.2020 г "Авио Браво" ЕООД 02.10.2020

Страници