Вие сте тук

Контакти

Людмила Тренкова

и.д. Главен секретар

e-mail: LTrenkova@caa.bg

 

капитан Тодор Пенев

Директор на дирекция “Летателни стандарти”

e-mail: TPenev@caa.bg

Функции на Дирекция "Летателни стандарти"

Атанас Станков

началник отдел

AStankov@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция:

AIRWORTHINESS@caa.bg

Aircraft.Reg@caa.bg  - за регистрация на ВС

e-mail за доклади за техническо събитие: report@caa.bg

 

Функционални задължения на отдел "Летателна годност на ГВС"

Михаил Божерянов

началник отдел

MBozheryanov@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция: AIRPORTS@caa.bg

bsww@caa.bg - за доклад за удар с птици/диви животни
 

 

Функционални задължения на отдел "Лицензиране на оператори"

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: 02/ 937 1037

Работно време на фронт офис деловодство:
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа

Subscribe to Контакти