Процедура при подаване на оплакване / жалба (по Регламент (ЕК) № 261/2004 ) и ФОРМУЛЯР ЗА ЖАЛБА

Моля прочетете внимателно текста по долу преди да се обърнете към Националния орган по прилагане.

В случай на отмяна, голямо закъснение или отказан достъп до борда е препоръчително да отнесете Вашата жалба първо и предимно към въздушния превозвач.

В случай, че не получите удовлетворяващо Ви решение по жалбата Ви от страна на въздушния превозвач, то тогава можете да препратите същата на вниманието на съответния компетентен Национален орган по прилагане (НОП). Всяка държава-членка е определила такъв НОП, който е разположен в съответната държава (както и Исландия, Норвегия и Швейцария). Жалбите следва да се изпращат до този орган, на чиято територия е възникнал случая (държавата от чието летище е трябвало да започне полета): Национални органи по прилагане на Общността (NEB) . 

Национален орган по прилагане на Регламент 261/2004 за България е Главна Дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА).

Формуляр за подаване на жалба на английски език: eu_complaint_form_en.pdf (119.37 KB)  

Формуляр за подаване на жалба на български език: eu_complaint_form_bg.pdf (304.72 KB) 

За Ваше улеснение можете да ползвате тези формуляри за подаване на Вашата жалба към ГД ГВА или към въздушните превозвачи.  Жалбата Ви може да бъде подадена също и в свободен текст.

Когато подавате жалба моля да предоставяте и цялата съпътстваща информация отнасяща се до Вашия случай, като кореспонденция с въздушния превозвач, e-mail - и други документи.

ГД ГВА ще разгледа Вашата жалба в рамките на периода от 4 до 6 седмици.

Жалбите до ГД ГВА можете да изпращате чрез:

e-mail: [email protected]

по пощата на следния адрес:

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация", Министерство на транспорта и съобщенията, ул."Дякон Игнатий", София 1000 България

факс: +359 2 980 5337

 

Формуляр за подаване на жалба on-line