Вашите въпроси към ГД ГВА

Целта на настоящата платформа е да Ви помогне в случай, че имата въпроси в областта на гражданското въздухоплаване, на които не намирате отговор.

В настоящата рубрика може да задавате конкретни въпроси, на които ще получите отговор от експерт в съответната област в зависимост от темата на въпроса. Отговор ще получите по електронна поща.

В обхвата на платформата не попадат: подаване на сигнали, предложения, жалби, сигнали за корупция или конфликт на интереси и други области, за които информация може да намерите на сайта на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА):

  • За реда за подаване на сигнали, предложения, жалби, можете да се информирате ТУК
  • За реда за подаване на сигнал за корупция или конфликт на интереси, можете да се информирате ТУК .
  • За реда за подаване на заявления и получаване на административни услуги можете да се информирате ТУК.
  • За правата на пътниците можете да се информирате ТУК 
  • Отговори на вече зададени въпроси, може да намерите ТУК

Следваща стъпка: Изберете отдел

ГД ГВА си запазва правото да не дава отговор на въпроси, съдържащи нецензурни изрази и обиди, уронващи престижа на институцията и служителите в нея. Информация, свързана с лични данни, класифицирана информация, или информация, засягаща интересите на трети лица, се предоставя по реда на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за достъп до обществена информация. ГД ГВА си запазва правото да публикува въпросите и отговорите към тях без да публикува друга информация, свързана с данни за потребителите, освен когато това е предвидено в закон.