ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОДОБРЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС)1178/2011 - APPLICATIONS FOR APPROVED TRAINING ORGANISATIONS IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EC) 1178/2011

Приложения
Приложение Размер
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧАСТ FCL APPLICATION FOR PART-FCL 78.45 KB
Приложение 1 Списък на курсовете за обучение Appendix 1 List of training courses 146 KB
Приложение 2 Списък на инструкторите Appendix 2 List of instructors 106 KB
Приложение 3 Списък на летищата, които ще се използват Appendix 3 List of airports that will be used 93 KB
Приложение 4 Списък на въздухоплавателните средства, които ще се използват за обучение Appendix 4 List of aircraft that will be used for training 90.5 KB
Приложение 5 Списък на тренажорите, които ще се използват за обучение Appendix 5 List of simulators that will be used for training 95.5 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧАСТ CC APPLICATION FOR PART-CC 48.49 KB
Приложение 1 Списък на курсовете за обучение Appendix 1 List of training courses 105.5 KB
Приложение 2 Списък на инструкторите / преподавателите Appendix 2 List of instructors / teachers 99.5 KB
Приложение 3 Списък на въздухоплавателните средства и тренажорни съоръжения , които ще се използват за обучение Appendix 3 List of aircraft and simulators that will be used for training 82 KB