Отговори на често задавани въпроси

Отговор:

Одобрение за Пълноправен контрольор  (Регулиран агент) се дава съгласно Глава 6, т.6.3 от Регламент (ЕС) 2015/1998 на Комисията от 5 ноември 2015 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1998

Одобрение за Познат изпращач се дава съгласно Глава 6, т.6.4 от Регламент (ЕС) 2015/1998 на Комисията от 5 ноември 2015 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1998

Одобрение за Познат доставчик се дава съгласно Глава 8, т.8.1.3 от Регламент (ЕС) 2015/1998 на Комисията от 5 ноември 2015 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1998

Отговор:

Ако прекъсването в трудовия стаж е по-малко от 28 календарни  дни, не се извършва такава  проверка.