Обяви на конкурси за предоставяне на търговски права по ограничителни спогодби със страни извън ЕС

29.08.2023 г.

Открива се конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линията София-Баку-София

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ ПО ДОГОВОРЕНИ ПУНКТОВЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН, съгласно НАРЕДБА 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз.

  • „България Еър“ АД

Открива се конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линията София – Мале – София

Списък на лицата, подали заявление за участие в конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линията София – Мале – София:

  •   „ГЪЛИВЕЪР“ ЕООД.

Открива се конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линията София – Банкок – София

Списък на лицата, подали заявление за участие в конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линията София – Банкок – София:

  • ∙         „ГЪЛИВЕЪР“ ЕООД.

 

1. Списък на лицата, подали предварително заявление за назначаване по линията София – Мале – София за търговски въздушен превоз:

• „ГЪЛИВЕЪР“ ЕООД.

2. Списък на лицата, подали предварително заявление за назначаване по линията София – Банкок – София за търговски въздушен превоз:

• „ГЪЛИВЕЪР“ ЕООД