Обяви на конкурси за предоставяне на търговски права по ограничителни спогодби със страни извън ЕС

12.03.2024 г.

Kонкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване право за назначаване с цел експлоатация на линиите София-Карачи-София и София-Лахор-София

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ ПО ДОГОВОРЕНИ ПУНКТОВЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН, съгласно НАРЕДБА 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз (издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2010 г., попр., бр. 11 от 9.02.2010 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г., бр. 91 от 2.11.2021 г.)

  •  „Гъливеър“ ЕООД

16.01.2024 г.

Открива се конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на следните линии до Китай: София-Пекин-София, София-Шанхай-София, София-Джънджоу-София и София-Шънджън-София

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ ПО ДОГОВОРЕНИ ПУНКТОВЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА, съгласно НАРЕДБА 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз (издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2010 г., попр., бр. 11 от 9.02.2010 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г., бр. 91 от 2.11.2021 г.).

  • „Компас Карго Еърлайнс“ ЕООД

29.08.2023 г.

Открива се конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линията София-Баку-София

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ ПО ДОГОВОРЕНИ ПУНКТОВЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН, съгласно НАРЕДБА 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз.

  • „България Еър“ АД

Открива се конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линията София – Мале – София

Списък на лицата, подали заявление за участие в конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линията София – Мале – София:

  •   „ГЪЛИВЕЪР“ ЕООД.

Открива се конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линията София – Банкок – София

Списък на лицата, подали заявление за участие в конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линията София – Банкок – София:

  • ∙         „ГЪЛИВЕЪР“ ЕООД.

 

1. Списък на лицата, подали предварително заявление за назначаване по линията София – Мале – София за търговски въздушен превоз:

• „ГЪЛИВЕЪР“ ЕООД.

2. Списък на лицата, подали предварително заявление за назначаване по линията София – Банкок – София за търговски въздушен превоз:

• „ГЪЛИВЕЪР“ ЕООД